“Odległości się nie liczą, liczy się pacjent”


Rozwiązania

Zdalne konsultacje medyczne

Jako jedyni oferujemy wdrożenie i obsługę aplikacji TeleDICOM - nowoczesnego systemu telekonsultacyjnego dla medycyny obrazowej. Umożliwia ona grupie użytkowników wspólnie, interaktywnie konsultować wyniki badań obrazowych pacjentów, ale możliwe jest także organizowanie telekonsultacji w trybie nieinteraktywnym.

TeleDICOM obsługuje jeden ze standardów współczesnej medycyny - DICOM zapewniając zachowanie diagnostycznej jakości obrazu.

Inne możliwe zastosowania:

  • jako narzędzie edukacyjne dla studentów
  • konferencje (zdalna prezentacja przypadków)
  • wsparcie zdalnych sesji szkoleniowych

W maju 2020 r. T-Medsys podpisała umowę o współpracy z firmą ENTERP w sprawie rozwoju produktu TeleDICOM-Cloud. Film promujący nowy produkt:

Obsługa konferencji

Zapewnimy łączność pomiędzy zdalnymi uczestnikami warsztatów lub konferencji medycznych. Dzięki aplikacji TeleDICOM będą mogli oni wspólnie i interaktywnie diagnozować pacjentów na podstawie wyników ich danych obrazowych i dyskutować sposoby prowadzenia terapii. Zapewnimy oprogramowanie strony serwerowej TeleDICOM i pomoc przy organizacji wydarzenia.

Telemonitoring

Pracujemy nad systemami wspomagania domowego leczenia pacjentów w oparciu o zdalny monitoring za pośrednictwem bezprzewodowych urządzeń przenośnych. Zainteresowanych zapraszamy do współpracy.


Klienci


Telemedycyna

Obserwujemy ogromny postęp technik obrazowania w medycynie (tomografia komputerowa, rezonans magnetyczny, ultrasonografia, echokardiografia, endoskopia, mikroskopia i in.). Interpretacja tych obrazów diagnostycznych nadal pozostaje sztuką opartą na rozległej wiedzy i doświadczeniu. Konsultacja z ekspertem jest niezbędnym elementem oceny danych obrazowych

Ma to szczególne znaczenie w przypadku rzadkich schorzeń oraz wówczas, gdy interpretacja obrazu wiąże się z podejmowaniem ryzykownych decyzji.

TeleDICOM zapewniając właściwą ochronę danych osobowych pacjentów, zachowuje oryginalną diagnostyczną jakość danych obrazowych i efektywnie dystrybuuje dane konsultacji, których objętość niejednokrotnie przekracza 500 MB. Telekonsultacje mogą znacznie zredukować koszty i czas potrzebny na postawienie rozpoznania i podjęcie właściwego leczenia.


Kontakt

Tmedsys sp. z o. o.

ul. Reymonta 23 D8 lokal 626
30-059 Kraków
 info@tmedsys.pl
NIP: 6772355083
REGON: 121470002

Zgłaszanie problemów technicznych
 support@tmedsys.pl

Spółka T-MedSys została utworzona 31 stycznia 2011 r. jako tzw. spin-off. Jej celem jest komercjalizacja wyników badań naukowych prowadzonych przez Zespół Systemów Rozproszonych Katedry Informatyki Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie w dziedzinie telemedycyny. Przedmiotem działalności spółki jest budowa i rozwój oprogramowania i sprzętu dla potrzeb telemedycyny oraz wdrażanie nowoczesnych usług obejmujących m.in. zdalne konsultacje medyczne, zdalną wymianę wiedzy eksperckiej i edukację w medycynie oraz zdalnie prowadzony nadzór nad zdrowiem pacjentów i ich telerehabilitację. Odbiorcami usług świadczonych przez spółkę będą publiczne i niepubliczne jednostki Służby Zdrowia, lekarze prowadzący indywidualną praktykę lekarską jak również pacjenci, nad którymi te podmioty sprawują opiekę. Jednym z udziałowców spółki jest Krakowskie Centrum Innowacyjnych Technologii INNOAGH sp. z o.o.

Klauzula informacyjna dotycząca posiadanych danych osobowych

„Informujemy, że T-MEDSYS spółka z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Reymonta 23 D8 lokal 626 przetwarza Pani/Pana dane osobowe jako Administrator Danych, które zostały podane jej przez Panią/Pana dobrowolnie. Podstawą przetwarzania danych jest Pani/Pana zgoda. Przetwarzanie danych jest niezbędne do wykonania umowy lub podjęcia działań poprzedzających jej zawarcie. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych stanowi art. 6 ust. 1 lit. b – c RODO. Odbiorcami danych mogą być pracownicy Administratora Danych oraz podmioty współpracujące z nim i świadczące na jego rzecz usługi. Ma Pan/Pani prawo żądania od Administratora Danych dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, wycofania zgody na przetwarzanie danych lub ograniczenia zakresu przetwarzania, a także prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego."